Eerste Biomassaplein in Vlaanderen in gebruik genomen - 31.05.2022   Terug naar overzicht


De natuur koester je niet alleen, je onderhoudt ze ook. Dat gebeurt o.a. via ecologisch landschapsbeheer van tal van houtkanten langs de Limburgse velden en wegen.

Eén van de resultaten van dit beheer is een grote hoeveelheid aan biomassa. Voor deze houtresten werd een nieuwe toepassing uitgedacht en die wordt nu concreet uitgevoerd op het Biomassaplein in Houthalen-Helchteren, het eerste in Vlaanderen. Initiatiefnemers zijn de Provincie Limburg (via het kanaal LSM), Bionerga en het Regionaal Landschap Lage Kempen.

Het Biomassaplein in Houthalen-Helchteren krijgt het resultaat van dit beheer, met name de houtresten, in snippers aangeleverd in containers.

Op het Biomassaplein staat een grote verwarmingsinstallatie die gevoed wordt met de ‘niet bruikbare (bv. te grote) fracties biomassa. Deze installatie wekt warm water op die ook gebruikt kan worden voor de verwarming van een groot gebouw (als alternatief voor gas of stookolie). Geïnteresseerden kunnen deze verwarmingsinstallatie hier komen bekijken.

Op het Biomassaplein wordt het warme water echter ingezet om de verse houtsnippers te drogen. Het vochtgehalte vermindert daarbij van 50 naar 20%. Door deze actieve droging behoudt de biomassa een aanzienlijk hogere calorische waarde dan passief gedroogde houtsnippers.

Op het einde van het proces haalt een zeefinstallatie metaalresten, de zeer fijne fracties en de te grove fracties eruit en blijven de kwaliteitsvolle gedroogde snippers over die op de markt worden aangeboden als energiebron.

De houtresten  verdwijnen dus niet langer naar het buitenland of worden niet meer als afval beschouwd, maar als grondstof voor warmte. Het eindproduct zijn immers gedroogde houtsnippers van een hoge kwaliteit, die in plaatselijke verwarmingsketels kunnen worden ingezet en op die manier duurzame energie (warmte) leveren.

Lees er hier meer over: /Uploads/bionerga/files/tekst%20Biomassaplein.pdf

https://www.tvl.be/nieuws/eerste-biomassaplein-in-vlaanderen-geopend-in-houthalen-helchteren-139374

https://vrtnws.be/p.M980KNlwd


Bezoek ook de website van …