Sinds 1 juli 2014 haalt afvalintercommunale Limburg.net samen met Bionerga Logistics het huisvuil op in Hasselt en Sint-Truiden. De beslissing van de steden om de inzameling over te dragen aan Limburg.net is een nieuwe stap naar verdere uniformering van het afvalbeheer in Limburg.


Ophaling van huisvuil

Limburg.net organiseert inzamelingen samen met partner Bionerga Logistics

Bionerga Logistics staat in voor alle infrastructuur en logistiek. De medewerkers die de afvalinzamelingen verzorgen, zijn dan weer aangeworven door Limburg.net. Alle geïnteresseerde medewerkers van de stad Sint-Truiden en Hasselt kregen daarom de kans om mee over te schakelen naar Limburg.net.

 


Know how

Behoud van know-how en jarenlange expertise

Vermits slechts een beperkt aantal medewerkers van Hasselt en Sint-Truiden wensten te muteren, dreigde hun knowhow en jarenlange kennis over de diverse routes - elke route heeft 2.500 tot 5.000 ophaalpunten en er bestaan ruim 30 routes - verloren te gaan. Vandaar dat Bionerga op zoek ging naar mogelijkheden om ‘de expertise vast te leggen’ en opteerde het uiteindelijk voor een trackinginstrument om alle routes in kaart te brengen. Dit systeem kon de route-informatie digitaal opslaan, elke route volledig vastleggen op straatniveau en het stressniveau van het project- en uitvoerend team gevoelig verminderen. Omdat alle informatie voorhanden was, kon het partnership Limburg.net/Bionerga Logistics makkelijker zijn doelstelling waarmaken om ten minste aan het minimale serviceniveau te voldoen.


Offerte 'Opbouw van een Optimowagen'

Bionerga offertevraag opbouw optimowagen FINAL.pdf 

Bij interesse, gelieve ons dan uiterlijk op 26 februari 2021 uw offerte te laten toekomen op het é-mailadres Aankoop@bionerga.be


Offerte 'Chassis optimowagen'

Bionerga offertevraag chassis optimowagen Final.pdf

Bij interesse, gelieve ons dan uiterlijk op 5 maart 2021 uw offerte te laten toekomen op het é-mailadres Aankoop@bionerga.be

Bezoek ook de website van …