Energie-opwekking


In de biostoomcentrale van Beringen wordt energie opgewekt door de verbranding van 200.000 ton niet gevaarlijk en niet recycleerbaar afval per jaar. Concreet gaat het in hoofdzaak om huishoudelijk en daarmee gelijkgesteld bedrijfsafval, plus ook niet risicohoudend ziekenhuisafval. Het resultaat van de verbranding is thermische energie die in de onmiddellijke omgeving kan worden geleverd onder de vorm van stoom of warm water. De overblijvende beschikbare energie wordt omgezet naar elektriciteit.
Meer info over energie opwekking vind je op de website van Biostoom Beringen .


Huishoudelijk restafval en gelijkgesteld bedrijfsafval wordt per vrachtwagen aangeleverd en bij ongeveer 1000°C verbrand.

Meer info

Door de verbranding ontstaat thermische energie. Die kan in de vorm van stoom of warm water geleverd worden aan bedrijven in de buurt of omgezet worden in elektriciteit.

Meer info

De rookgassen van de biostoomcentrale doorlopen diverse zuiveringsstappen vooraleer ze worden uitgestoten in de atmosfeer. De rookgaswassing is van het droge type.

Meer info

De gezuiverde rookgassen worden finaal via een schoorsteen (62 m) in de atmosfeer geëmitteerd. In de schoorsteen worden meetinstrumenten geplaatst om permanent de kwaliteit van de rookgassen te meten en te toetsen aan de wettelijke emissienormen.

Meer info

Bezoek ook de website van …