GFT-compostering   Terug naar overzicht


Het selectief ingezameld GFT-afval (Groente-, Fruit- en Tuinafval) wordt door Bionerga in 2 speciale installaties gecomposteerd. De tunnelcompostering is uitermate geschikt om GFT-afval gedurende het hele jaar in optimale condities te composteren.


Aanvoer van GFT-afval

Elke aanvoer van GFT-afval wordt eerst gewogen op de weegbrug. Gegevens zoals tijdstip, gewicht, herkomst worden geregistreerd. Bionerga verwerkt het GFT-afval (groente- fruit- en tuinafval) dat huis-aan-huis wordt opgehaald in het oostelijk en zuidelijk deel van Limburg. Bionerga heeft een installatie in Bilzen met een jaarlijkse verwerkingscapaciteit van 48.600 ton. In Maasmechelen kan er jaarlijks 20.000 ton GFT verwerkt worden.

 


Acceptatie

Het geloste GFT-afval in de stortbunker met een capaciteit van 720 m³ wordt door de machinist gecontroleerd op verontreinigingen.

 


Voorbehandeling: mengen, decompacteren, ontijzeren

Met rolbrug en grijper wordt het GFT-afval overgebracht naar de voorbehandelingsinstallatie. Hier wordt het afval versneden en wordt het nodige structuurmateriaal ingemengd. Het structuurmateriaal heeft de bedoeling te vermijden dat het organisch materiaal aan elkaar koekt. Tevens wordt het GFT-afval ontdaan van metalen d.m.v. een elektromagneet. Als voorbereiding op de intensieve rijping wordt een homogeen luchtig materiaal bekomen.

 


Intensieve rijping

Via transportbanden komt het GFT-afval terecht in de volledig gesloten tunnelhal. Met een wiellader wordt het GFT-afval in de tunnels gebracht. Na vulling worden de tunnels luchtdicht afgesloten. Hier gebeurt de intensieve fase van de compostering gedurende 12-13 dagen. De tunnels worden geforceerd belucht en beregend. Al de afgezogen lucht uit de tunnels, inclusief de stortbunkers, de tunnelhal en de aansluitende technische ruimte, wordt behandeld in de luchtwasser en verder gezuiverd over een volledig gesloten biofilter. De gezuiverde lucht wordt via een schouw van 25 m hoogte uitgestoten naar de omgeving. Het proceswater wordt opgevangen en volledig herbruikt.

 


Narijping

Na een verblijftijd van 2 weken in de tunnels wordt het GFT-afval met de wiellader uit de tunnels gehaald en wordt het materiaal overgebracht naar de narijpingsvelden onder het afdak. Hier wordt het intensief gerijpt materiaal met een wiellader losgeschud bij het afleveren op de narijpingsvelden. Er vindt gedurende een periode van 3 tot 4 weken de narijping plaats.

Onder de narijpingsvelden bevinden zich luchtkanalen waarlangs een geforceerde beluchting en de percolaatopvang wordt gerealiseerd. De afgezogen lucht wordt ook hier gezuiverd over een luchtwasser en een biofilter. Het proceswater wordt volledig hergebruikt. Een beregeningsinstallatie zorgt voor de bevochtiging van het GFT-afval.

 


Uitrijpingsfase

Na het verblijf op de narijpingsvelden wordt het GFT-afval een eerste keer uitgezeefd. De fractie groter dan 50 mm wordt met een trommelzeef afgezeefd en het resterende materiaal gaat door een windshifter om plastic eruit te halen. Na deze opschoning wordt met een wiellader het gezuiverde materiaal op lange rijen gelegd en met een omkeermachine omgezet. Deze fase, de uitrijpingsfase, duurt 3 tot 4 weken en is belangrijk voor de volledige uitrijping van de GFT-compost. 

 


Nabehandeling

Na ongeveer 12 weken compostering is het materiaal volledig uitgerijpt. In de nabehandeling wordt de compost afgezeefd op 12 mm en ontdaan van de nog resterende onzuiverheden. De grove fractie wordt hergebruikt in de compostering als structuurmateriaal.

 


Kwaliteitsopvolging

Van het eindproduct GFT-compost worden regelmatig stalen genomen die zowel door ons intern als een extern labo geanalyseerd worden op verschillende parameters zoals vocht, organische stof, pH, voedingselementen P/ K/ Ca/ Mg, zware metalen, onzuiverheden, steentjes, rijpheidsgraad.

Vlaco (Vlaamse compostorganisatie) volgt de kwaliteit van de geproduceerde compost eveneens op door op regelmatige tijdstippen zelf stalen te nemen en deze te laten analyseren. Op basis van de analyseresultaten en de audits leveren zij een keuringsattest af. Ook het FAVV (Voedselagentschap) controleert de compostering en neemt regelmatig stalen.

De GFT-compost wordt afgezet als kwaliteitscompost met Vlaco-certificaat.

 

Bezoek ook de website van …